S T O C K H O L M    M U S H R O O O M   F A R M                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Hållbar cirkulär matproduktion i en föränderlig värld

En av mänsklighetens största utmaningar ligger i att utveckla en matproduktion som bygger på en miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet. Vår ambition är att kunna bidra till en omställning.

Vi vill stärka den nationella och lokala matproduktionen genom att producera svampsorter med höga kulinariska och näringsmässiga värden. Ett i många avseenden överblickat livsmedel får ett nytt liv.

Hållbar cirkulär matproduktion

Mycelbildande svampar fanns på jorden långt före oss människor och de kommer att finnas kvar långt efter att vi är borta. De är en essentiell del av planetens ekosystem och mänsklighetens förståelse för dessa organismer är minst sagt begränsad. Något vi vill bidra till att förändra. 

Tillsammans med våra samarbetspartners vill vi utforska svamparnas värld. Svamp som råvara eller förädlad produkt är ett alternativ till animaliska proteinkällor. Men vår blick är lyft mot horisonten.
Applikationsområdet för produkter, tjänster eller isolerade organiska föreningar härledda från organismer inom gruppen "Fungi" sträcker sig långt bortom det kulinariska området.  

Vill du veta mer?